Arkiv

Posts Tagged ‘Hardy Heron’

Få igång det trådlösa nätverkskortet på din AAO m.fl

Det trådlösa nätverket fungerar inte direkt efter installation så vi får ladda ner, kompilera och installera drivrutinen manuellt.
——————————–
I en terminal skriver du följande

mkdir source
cd source
wget http://snapshots.madwifi-project.org/madwifi-hal-0.10.5.6-current.tar.gz
tar xzvf madwifi-hal-0.10.5.6-current.tar.gz
cd madwifi-hal-0.10.5.6-r3816-20080724
sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)

Här gör vi en ny mapp, hämtar drivrutinen vi ska använda, packar upp den och hämtar ett par paket som
är nödvändiga.

Nu installerar vi drivrutinen.

make
sudo make install
sudo modprobe ath_pci

För att det nu ska funka måste vi lägga till en rad i /etc/modules och då gör vi följande.
I terminalen skriver du

sudo gedit /etc/modules

och lägger till

ath_pci

Detta får modulen att laddas automatiskt vid uppstart.

Av någon anledning buggar detta sig efter varje kernel-update så du får göra följande efter varje kernel-update:
I terminalen letar du dig fram till där du lagt madwifi-mappen(/home/dittnamn/source/madwifixxxx).
Där skriver du följande rader

make clean
make
sudo make install